dsm_rw

Nuttige links

Premies

Aanbod

Het aanbod aan premies en fiscale tegemoetkomingen voor iedereen met bouw- en verbouwplannen is groot. De vele overheden in ons land dragen elk hun steentje bij en dat maakt het aanbod er niet overzichtelijker op. In de door Livios ontwikkelde premielinker krijg je een duidelijk overzicht van welke premies voor jouw van toepassing zijn.

Premies van provincies, gemeenten en netbeheerders

Ook bij je provinciebestuur, gemeente en netbeheerders (Infrax, Eandis, Agem…) kan jij als bouwheer terecht voor tal van premies. Ga nu naar de premielinker en kijk hoe je bij één van deze instanties je voordeel kan doen.

EPB - regelgeving

EPB-eisen

Wie een nieuwe woning bouwt (of een bouwvolume drastisch uitbreidt) is verplicht aan de EPB-eisen te voldoen. Deze vloeien voort uit de Kyoto-overeenkomst en hebben betrekking op de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen. Uitgangspunt is om beter te isoleren en de energievraag efficiënt in te vullen om zo minder CO2 uit te stoten.

Procedures: wie doet wat?

Aan de EPB-eisen voldoen, is geen onoverkomelijke opdracht. Een doordacht opgetrokken woning, die voldoende geïsoleerd is, zal de vooropgestelde maximumwaarden normaal gezien niet overschrijden. Om niets aan het toeval over te laten, zit de epb-regelgeving vervat in een aantal wettelijke procedures. Zowel jij als bouwheer, je architect en de EPB-verslaggever spelen een rol in die procedures.

Leren oriënteren

Weldoordachte inplanting van de woning

Met de oriëntatie van je woning kan je enkele problemen op vlak van ventilatie en airco al flink terugdringen. Ook het energieverbruik kan je er mee terugdringen. Een vaststaand en onoverkomelijk gegeven voor wie koopt of huurt. Maar niettemin erg belangrijk voor aspirant-bouwers

Zuidkant

Richt indien mogelijk de langste zijde van je woning naar het zonrijke zuiden. Als je vervolgens ook de leefruimtes zo veel mogelijk aan de zuidkant van de woning plant, verbruik je minder energie zonder ook maar een euro meer te investeren. Laat garage, slaapkamer en andere ruimtes waar je minder vertoeft dus gerust op het noorden uitkomen.